Loading...
ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

KKP ฉลองครบรอบ 50 ปี เปิดตัวหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy กลั่นบทเรียนของเศรษฐกิจไทย 5 ทศวรรษเพื่อสานเส้นทางสู่อนาคต

  • 23 Mar 2022
  • 5,859
KKP-ฉลองครบรอบ-50-ปี-544x388p
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร(KKP) ฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง ตอบแทนองค์ความรู้คืนสู่สังคม ด้วยการจัดทำหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy ฉายภาพพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยตลอดระยะเวลาเกินกว่าห้าทศวรรษนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ถอดรหัสบทเรียนจากบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตลอดจนชี้ความท้าทายและทางออกแห่งอนาคต ทั้งนี้ เนื้อหาจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเกียรตินาคินภัทร ได้แก่ นายบรรยง พงษ์พานิช ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย นายธนกร จ๋วงพานิช ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ดร.ณชา อนันต์โชติกุล นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ และนายศรัณย์ กิจวศิน  นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยบทสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยอีกคับคั่ง อาทิ นายกรัฐมนตรี นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ และนักวิชาการ สำหรับประชาชนผู้สนใจ เกียรตินาคินภัทรเปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรีแล้ววันนี้ ที่ https://link.kkpfg.com/vqLON 

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เผยถึงที่มาของโครงการหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy ว่า “ทุกวันนี้เราพูดถึงการเตรียมตัวเพื่อรับมือโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ หรือที่เรียกว่าโลกของ ‘วูคา (VUCA)’ ตลอดเวลา แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การคาดการณ์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็คือการศึกษาอดีตว่าเรามาสู่จุดที่เป็นอยู่ได้อย่างไร เพื่อเข้าใจทั้งข้อจำกัดและศักยภาพของตัวเองและเลือกหนทางก้าวต่อไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุนี้ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรคิดว่าการพยายามทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทย นอกเหนือไปจากประวัติศาสตร์ขององค์กร น่าจะให้ประโยชน์และมีความหมายที่สุดแก่สังคม โดยความพิเศษคือนอกจากบทวิเคราะห์บทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย กลุ่มธุรกิจฯ ยังได้รับความกรุณาจากหลายท่านซึ่งได้รู้เห็นหรือมีส่วนสำคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มาร่วมให้สัมภาษณ์แก่หนังสือ ทำให้สามารถปะติดปะต่อและเห็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้านมากขึ้น”

ทั้งนี้ เนื้อหาของหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy แบ่งออกเป็น 7 บท โดยแต่ละบทบอกเล่าถึงหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ สงครามเย็น วิกฤต Oil Shock ยุคโชติช่วงชัชวาล วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ วิกฤตการเมือง ฯลฯ และถอดรหัสบทเรียนสำหรับการตอบสนองต่อคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้น ตลอดเล่มยังสอดแทรกด้วยบทสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทในทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ อาทิ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.เสนาะ อูนากูล ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ปรึกษาของรัฐบาล ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นักวิชาการ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ตลอดจนนายคีรี กาญจนพาสน์ แห่งกลุ่มบีทีเอส นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ แห่งกลุ่มเซ็นทรัล และนายธนินท์ เจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

นอกจากนี้ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ยังได้ร่วมกับสำนักข่าว THE STANDARD จัดงานเสวนาเศรษฐกิจ ‘THIS IS THE END OF THE LINE สถานีต่อไปของเศรษฐกิจไทย สร้างใหม่อย่างไรดี’ ซึ่งจะหยิบยกเอาประเด็นสำคัญจากหนังสือมานำเสนอและอภิปรายต่อยอดในรูปแบบของงานเสวนาโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหาคำตอบสำหรับก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย งานจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Conference ที่เปิดให้รับชมฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ https://www.facebook.com/KiatnakinPhatra        


เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com