Loading...
ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

KKP รวมพลังจิตอาสา ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ ‘อาสา สร้างโอกาส’

  • 6 Jul 2022
  • 244
รูปหลัก

นายนิทัศน์  นักเสียง ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนเกาะกา  (ที่ 1 จากซ้าย), นายกิตติบดี ตรีศร ผู้อำนวยการเขต เครือข่ายสาขา ภูมิภาค 2 เขต 1 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย), นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย), นายรังสฤษดิ์  ธนะเพชรพิบูลย์  รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก  (ที่ 1 จากขวา), นายธนภัทร ศิริกุลวัฒนา  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการระดมทุนอาวุโส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  (ที่ 3 จากขวา), นางสาวนิตยา มิตรมานะ  รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์  (ที่ 6 จากขวา) 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เดินหน้าภารกิจแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิกระจกเงา ส่งต่ออุปกรณ์การศึกษาที่จัดทำหรือจัดหาโดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาในโครงการ “อาสา สร้างโอกาส” (KKP VolunTeam) จำนวน 250 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก  และโรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให้สมบูรณ์ขึ้น ในการนี้ นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  (ที่ 6 จากซ้าย) และนายกิตติบดี ตรีศร ผู้อำนวยการเขต เครือข่ายสาขา ภูมิภาค 2 เขต 1 (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้แทนมอบถุงบรรจุอุปกรณ์การศึกษาให้แก่คณะครูและนักเรียนจากทั้งสามโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ เมื่อเร็วๆ นี้  

ทั้งนี้ โครงการ “อาสา สร้างโอกาส” (KKP VolunTeam) ของ KKP มุ่งระดมพนักงานที่มีจิตอาสามาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นในครั้งนี้ที่พนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันประดิษฐ์สมุดทำมือ และรวบรวมอุปกรณ์การเรียนสภาพดีมาส่งต่อแก่โรงเรียนที่มีความต้องการ โดยผู้สนใจร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนธนาคารสุเหร่าสมอเอก สาขาคลอง 16 เลขที่บัญชี 012252458616 


เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com
4_04174501
5_04174505
2_04175633
1_04174454
7-edited
6-edited