Loading...
ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

บลจ.เกียรตินาคินภัทร รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar ตอกย้ำความเชี่ยวชาญครอบคลุมหลากสินทรัพย์

  • 29 มี.ค. 2565
  • 1,267
Morningstar544x388

(จากซ้าย) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการกองทุน-การลงทุนตราสารหนี้, คุณสุราช เซที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมการลงทุนหุ้น, คุณยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ, คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมการลงทุนทางเลือก, คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต ผู้อำนวยการ ผู้จัดการกองทุน-การลงทุนหุ้น , คุณอลิสา กัมพลพันธ์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายจัดการลงทุน, คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้จัดการกองทุน-การลงทุนตราสารหนี้ และคุณภูมิพงษ์ ภมรบุตร ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการกองทุน-การลงทุนหุ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ได้แก่ 1) รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลาง/ยาว (Mid/Long Term Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED) และ 2) รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap) โดยกองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (KKP SM CAP) จากงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2022  ตอกย้ำความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญในการบริหารหลากหลายประเภทสินทรัพย์ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร โดยการประกาศผลรางวัล มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า “ทั้ง 2 รางวัลที่บลจ. ได้รับ สะท้อนความเชี่ยวชาญและการทุ่มเทในการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในการดูแลเงินลงทุนของนักลงทุนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ จุดเด่นของกองทุนเปิด KKP ACT FIXED คือมีนโยบายลงทุนเชิงรุกในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานและฐานะทางการเงินดี ทั้งในด้านสภาพคล่อง และเสถียรภาพทางการเงินระยะยาว โดยกลยุทธ์ในปัจจุบันเน้นการบริหารจัดการแบบยืดหยุ่น ผ่านการวิเคราะห์แบบมหภาค และวิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้นแบบรายตัว สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เบื้องหลังความสำเร็จของกองทุนคือการลงทุนที่เน้นมูลค่าที่แท้จริงของตราสาร กระบวนการลงทุนที่มีวินัยอย่างสูง ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครดิตของทีมนักวิเคราะห์ กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน แต่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่า และสามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาว  

สำหรับกองทุนเปิด KKP SM CAP มีจุดเด่นคือ เป็นกองทุนหุ้นที่บริหารเชิงรุก เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเน้นปัจจัยพื้นฐานและมองผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว ตลอดจนประเมินความผันผวนของตลาดอย่างเป็นระบบและถี่ถ้วน เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับสูงมากที่ต้องการกระจายเงินมาลงทุนในกองทุนตราสารทุน และสามารถลงทุนได้ในระยะยาวกลางถึงยาว รวมถึงสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นขนาดกลางและเล็กได้” 

ทั้งนี้ งาน Morningstar Thailand Fund Awards 2022  จัดขึ้นโดย บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ เพื่อช่วยนักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันในปี 2021 และในระยะยาว โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้ชนะด้วยปัจจัยเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ เพื่อเฟ้นหากองทุนที่มีความโดดเด่นในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว 

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง 

คำเตือน:   
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต 

  
เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ครอบคลุมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com

# อื่นๆที่น่าสนใจ