ธุรกิจและบริการ

ลูกค้านิติบุคคล

บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคลเพื่อช่วยจัดการกระแสเงินสดและทำธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ผ่านบริการบัญชีเงินฝาก บริการที่ปรึกษาการลงทุน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
และวานิชธนกิจเพื่อตอบโจทย์ขยายธุรกิจให้เติบโต

บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคลเพื่อช่วยจัดการกระแสเงินสดและทำธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ผ่านบริการบัญชีเงินฝาก บริการที่ปรึกษาการลงทุน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ และวานิชธนกิจเพื่อตอบโจทย์ขยายธุรกิจให้เติบโต

เงินฝาก

บัญชีเพื่อความคล่องตัวทุกกิจกรรมการเงิน ออมเงินถูกที่กับบัญชีเงินฝาก KKP ได้ดอกเบี้ยสูง เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

savings_15202705 เงินฝากออมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ความยืดหยุ่นสูง ฝาก ถอน เมื่อไรก็ได้

fixed_deposit เงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
เหมาะกับการออมเงินแบบระยะยาว เน้นเก็บไม่เน้นถอน

current_deposit เงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไปเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจหมุนเวียน พร้อมทุกการแข่งขัน
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจตอบโจทย์ครบทั้งการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต

business loan-min

real_estate_loans สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ

apartment_and_hotel_business_loans สินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอะพาร์ตเมนต์และโรงแรม

commercial_and_industrial_loans สินเชื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

loans_for_machinery_and_building_materials สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง 

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/ให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง

transportation_business_loans สินเชื่อธุรกิจขนส่ง 

สินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง

sme_loan สินเชื่อธุรกิจ SME 

เงินทุนหมุนเวียน ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของธุรกิจ SME ยืดหยุ่นให้ใช้หรือไม่ใช้หลักทรัพย์ในการยื่นกู้ได้

การลงทุน

บริการวางแผนทางการเงิน การลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการบริหารความมั่งคั่งโดยทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

investments-min

ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth)

บริการที่มากกว่าการบริหารความมั่งคั่ง เพราะที่ปรึกษาส่วนบุคคลของเราพร้อมที่จะเข้าใจความต้องการและนำเสนอโซลูชันทางการเงินและการลงทุนระดับโลก ประกอบกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณหมดกังวล

เบอร์โทร : 02 305 9559 | Email : [email protected]

บริการการลงทุนครบวงจร และวางแผนการเงิน EDGE

เริ่มต้นลงทุนได้ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE และบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการเงินและการลงทุน

เบอร์โทร : 02 165 5555

ธนบดีธนกิจ (PRIORITY)

บริการด้านการเงินและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับลูกค้าองค์กร ด้วยการวิเคราะห์เป้าหมายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุนให้ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร

บริการกองทุนรวม (KKPAM)

บริการบริหารจัดการกองทุนทุกประเภท รวมทั้งการจัดทำบทวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน

เบอร์โทร : 02 305 9800 | Email : [email protected]

ตราสารหนี้ (Fixed Income)

บริการรับซื้อหรือขายตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตลาดรอง ในฐานะผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับต้นๆ ของตลาดจากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) นอกจากนี้ ยังให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์ อาทิ Bond Forward เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ในอนาคต

อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange)

บริการแลกเปลี่ยนตราต่างประเทศครอบคลุมหลากหลายสกุลเงิน และให้บริการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีความหลากหลาย อาทิ Futures Forward Swap และ Options เพื่อตอบโจทย์ความต้องการซื้อ/ขาย หรือป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศจากเงื่อนไขทางธุรกิจและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Derivatives) 

บริการผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อาทิ Interest Rate Swap และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปพร้อมๆ กับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อาทิ Cross Currency Swap

อนุพันธ์ด้านตราสารทุน (Equity Derivatives)

บริการผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้านตราสารทุนอ้างอิงหุ้นสามัญ อาทิ Equity-Linke Swap ที่ให้ผลตอบแทนเสมือนการถือหุ้น โดยมีโครงสร้างธุรกรรมที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ในทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย

วานิชธนกิจและตลาดทุน 

บริการที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ ทั้งการวางแผนทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ การระดมทุน การควบรวมกิจการ รวมทั้งการซื้อและขายกิจการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินอื่นๆ

สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุนภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวานิชธนกิจรายแรกในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2515 (เดิมคือ บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด) ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามุ่งมั่นให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยมาตรฐานระดับสากลประกอบกับความรู้ความเข้าใจบริบทในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้รับการยอมรับและรางวัลมากมายจากสถาบันชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก


เรามุ่งมั่นให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและครอบคลุมให้แก่ลูกค้าผ่านความร่วมมือภายใต้กลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ ซึ่งได้แก่

สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุนให้บริการด้านการระดมทุนผ่านตราสารที่หลายหลายในตลาดทุนไทย ได้แก่

  1. ตราสารทุนและตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPOs) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น
  2. ตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตราสารหนี้ลักษณะคล้ายทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น
  3. ตราสารหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFFs) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุนให้บริการทางการเงินด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่ลูกค้าตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในธุรกรรมหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับธุรกรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การร่วมทุน เป็นต้น

สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุนให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันดับเครดิตเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดโครงสร้างทางการเงิน สัดส่วนทุนและสัดส่วนหนี้สินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของบริษัท เราให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันดับเครดิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การประเมินอันดับเครดิตเบื้องต้น ขั้นตอนและการเตรียมตัวจัดทำอันดับเครดิต การประเมินผลกระทบจากธุรกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออันดับเครดิต เช่น ธุรกรรมควบรวมกิจการ ธุรกรรมปรับโครงสร้างธุรกิจ และธุรกรรมจัดหาเงินทุน เป็นต้น

การปรับโครงสร้างธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender Offer) เป็นต้น

ติอต่อ พวงทิพย์ ธรรมพานิชวงค์ 
ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

เบอร์โทร : 02 305 9130 | Email : [email protected]

ธุรกิจหลักทรัพย์

บริการดูแลและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ และระบบจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดภาระให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริการอื่นๆ

promptpay_service บริการพร้อมเพย์ 

สำหรับนิติบุคคล สะดวก คล่องตัว ไม่ต้องใช้เงินสดในทุกสถานการณ์ ผ่านระบบชำระเงิน

kkp_biz_e_banking บริการ KKP Biz e-Banking 

บริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจผ่านเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking และแอปพลิเคชัน KKP BIZ ทั้งฟีเจอร์อนุมัติการโอนเงินและชำระเงิน การดูภาพรวมบัญชีธุรกิจและกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์