แบบฟอร์มร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเรื่องผ่าน KKP Contact Center 02 165 5555 วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 20.00 น. หรือติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110