ธุรกิจและบริการ

ลูกค้าสถาบัน

บริการให้คำแนะนำด้านการลงทุนสำหรับลูกค้าสถาบัน ทั้งการวิจัย การซื้อขายหลักทรัพย์
และอนุพันธ์ ตลอดจนระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ความเร็วสูง พร้อมดูแล
โดยทีมงานมืออาชีพที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของลูกค้าสถาบันได้อย่างแม่นยำ

บริการให้คำแนะนำด้านการลงทุนสำหรับลูกค้าสถาบัน
ทั้งการวิจัย การซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
ตลอดจนระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ความเร็ว
สูงพร้อมดูแล โดยทีมงานมืออาชีพที่สั่งสม
ประสบการณ์มายาวนาน เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย
ของ ลูกค้าสถาบันได้อย่างแม่นยำ 

บริการสำหรับลูกค้าสถาบัน

บริการที่ปรึกษาการลงทุนสำหรับลูกค้าสถาบัน รองรับทุกรูปแบบการลงทุน ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานทั้งในและต่างประเทศ

การลงทุน

เป้าหมายสำคัญที่สุดของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร คือการให้บริการและพัฒนาบริการที่ดีที่สุด ทั้งด้านการค้าหลักทรัพย์ การวิจัย บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตลอดจนระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความเร็วสูงและบริการพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบในรูปแบบ Co-Location  

โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปลายทศวรรษที่ 70 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อให้บริการชั้นเลิศแก่นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทไทยลำดับต้นๆ ที่ได้ร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลก อาทิ เอส จี วอร์เบิร์ก โกลด์แมน แซ็คส์ รวมถึงเมอร์ริล ลินช์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น แบงค์ ออฟ อเมริกา ซีเคียวริตีส์ และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมมือกันในด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการวิจัยแก่นักลงทุนชั้นนำในหลายภูมิภาคทั่วโลกตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) มีทีมเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าตราสารทุนในประเทศที่ได้รับการยอมรับในด้านความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์อันยาวนานในตลาดหลักทรัพย์ไทย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารดูแลลูกค้าสถาบัน ทั้งในการนำเสนอบทวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัย คำแนะนำในการลงทุน และประสานงานกับทีมบรรษัทสัมพันธ์ในการคัดสรรบริษัท ตลอดจนแง่มุมต่างๆ ของการลงทุนที่น่าสนใจ นำเสนอให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์แล้ว ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์สถาบันยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายตลาดทุน และ แบงค์ ออฟ อเมริกา ซิเคียวริตีส์ ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้บริการที่ดีสุดแก่ลูกค้า

เบอร์โทร : 02 305 9000 ต่อ 9020, 9033, 9037, 9030 | Email : [email protected]
งานปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ มีทีมบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะ และเป็นที่ยอมรับในด้านความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในงานซื้อขายหลักทรัพย์ 12-36 ปี ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นผู้จัดการคำสั่งซื้อขาย และดูแลให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลภาวะตลาด ตลอดจนแนวโน้มการซื้อขายให้กับลูกค้าสถาบันในประเทศ และทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ของ แบงค์ ออฟ อเมริกา ซิเคียวริตีส์ ในการให้บริการนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้หลายช่องทาง อาทิ ระบบ FIX อีเมล และโทรศัพท์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกคำสั่งจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเท่าเทียมกัน

เบอร์โทร : 02 305 9000 ต่อ 9020, 9033, 9037, 9030 | Email : [email protected]

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความเร็วสูง และพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบในรูปแบบ Co-Location รวมทั้งบริการ Market Access ในรูปแบบ FIX/Native Protocol การให้บริการข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real Time และ Hosting Service ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในการให้บริการ Remote Hands เพื่อติดตั้งดูแลและแก้ปัญหาระบบแบบ On-Site ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ Data Center

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ให้บริการ SBL ลูกค้าสามารถยืมหุ้นได้มากถึงร้อยละ 90 ของรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ ซึ่งบริการ SBL เป็นกลไกสำคัญของตลาดทุนช่วยส่งเสริมสภาพคล่อง เพิ่มประสิทธิภาพของตลาด และก่อให้เกิด Price Discovery ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

เบอร์โทร : 02 305 9000 ต่อ 9020, 9033, 9037, 9030 | Email : [email protected]

บริการด้านตลาดตราสารทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ไทยแก่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์ผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทด้านการเงินชั้นนำของโลกมายาวนาน

เบอร์โทร : 02 305 9800 | Email : @kkpfg.com

ดูเพิ่มเติม

บริการรับซื้อหรือขายตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในตลาดรอง ในฐานะผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับต้นๆ ของตลาดจากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) นอกจากนี้ ยังให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์ อาทิ Bond Forward เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ในอนาคต
บริการแลกเปลี่ยนตราต่างประเทศครอบคลุมหลากหลายสกุลเงิน และให้บริการเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีความหลากหลาย อาทิ Futures Forward Swap และ Options เพื่อตอบโจทย์ความต้องการซื้อ/ขายหรือป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศจากเงื่อนไขทางธุรกิจและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ดาวน์โหลด 
 KKP Foreign Exchange Disclosure 

บริการผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อาทิ Interest Rate Swap และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปพร้อมๆ กับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อาทิ Cross Currency Swap
บริการผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้านตราสารทุนอ้างอิงหุ้นสามัญ อาทิ Equity-Linke Swap ที่ให้ผลตอบแทนเสมือนการถือหุ้น โดยมีโครงสร้างธุรกรรมที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ในทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย

บทวิจัย

บริการด้านบทวิจัยโดยทีมนักวิเคราะห์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เพื่อร่วมคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ และร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน สำหรับให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน การันตีความสำเร็จด้วยรางวัลด้านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ บทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จากทีมนักวิเคราะห์คุณภาพระดับแถวหน้าของประเทศที่ได้รับการยอมรับทั้งด้านความรู้และจรรยาบรรณในระดับสากล

ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดในการทำธุรกิจและความร่วมมือกับ Bank of America Securities ฝ่ายวิจัยยังคงรักษาความเป็นสากล มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดการลงทุนในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบทวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เผยแพร่บทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม และบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยครอบคลุมหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากกว่า 85 บริษัท ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็ก โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ 60 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ทีมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเผยแพร่บทวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป จีน และการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทย และยังมีการติดตามปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นโยบายภาครัฐ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และทิศทางนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งประเมินความท้าทายเชิงโครงสร้างระยะยาวของเศรษฐกิจเพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐ

เบอร์โทร: 02 305 9000 | Email : [email protected] 

ธุรกิจหลักทรัพย์

บริการดูแลและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ และระบบจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดภาระให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์