Loading...

ติดต่อเรา

img_contact

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ KKP Contact Center
โทร. +(66) 2 165 5555https://bank.kkpfg.com

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ :
โทร. +(66) 2 305 9000,  https://securities.kkpfg.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ติดต่อ :
โทร. +(66) 2 305 9800https://am.kkpfg.com


ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ
โทร. +(66) 2 495 1366 หรือ 
E-mail : investor_relations@kkpfg.com


ติดต่อ สื่อมวลชนสัมพันธ์

คุณธนกร จ๋วงพานิช
E-mail : tanakorn.juan@kkpfg.com